Porównaj oferty

Dlaczego warto reprezentować agresywną postawę w stosunku do życia?

Ken Wilber – amerykański filozof, psycholog oraz socjolog, uważany za jednego z bardziej kreatywnych myślicieli na świecie – w swojej książce pt. Niepodzielone. Wschodnie i zachodnie teorie rozwoju osobowości napisał, że odpowiednie znaczenie słowa agresja to: zbliżanie się ku czemuś.

Niektórzy z nas postrzegają agresję, jako coś negatywnego. Coś związanego wyłącznie z przemocą. Uważamy, że kiedy jesteśmy agresywni, to tym samym jesteśmy źli. Niezwykle często utożsamiamy także bycie agresywnym z gniewem. Uważamy, że agresywny jest ten, kto jest rozgniewany i zdecydował na świadome wyładowanie swojego gniewu. Postrzegamy agresję nie tyle jako emocję – którą można w razie czego stłumić – ale jako agresywny akt działania będący wynikiem eskalacji emocji dysponującej potencjałem do agresywnego wyzwolenia.

Nie chcę negować znaczenia w jakim większość ludzi postrzega słowo agresja. Istnieje bowiem spore prawdopodobieństwo że ktoś, kto jest rozgniewany, doprowadzi do eskalacji gniewu w postaci agresywnych zachowań względem otoczenia. Osoba taka może świadomie – bądź nie – zbliżać się ku wyrządzeniu krzywdy drugiemu człowiekowi.

W tym tekście chciałbym się jednak skupić na wykorzystywaniu agresji w sposób pozytywny tj. na sposobie, gdzie będąc agresywnymi zbliżamy się ku konstruktywnym celom życiowym.

(więcej…)